סדרת FDU

  • לחץ סטטי משתנה
  • מחליף חום משפור ליעילות גבוהה
  • אפשרות לחיישן תנועה
  • גישה נוחה לשירות
  • חלון שקוף לבדיקת בריכת הניקוז

דגם
תפוקת קירור
תפוקת חימום
דרוג אנרגטי