נסתר אופקי לחץ בינוני

  • בקרת לחץ סטטי Pa 10-100
  • אופציה לחיישן תנועה
  • חלון שקוף לבדיקת בריכת הניקוז
  • גובה היחידה 28 ס"מ בלבד
  • אפשרות לפילטרים מקוריים
  • מגוון תפוקות BTU/h 54,600 – 7,500
  • אפשרות כניסת אוויר צח

דגם
תפוקת קירור
תפוקת חימום
דרוג אנרגטי