נסתר אופקי לחץ גבוה

  • בקרת לחץ סטטי Pa 80-150
  • אופציה לחיישן תנועה
  • גישה משופרת לשירות מצידי היחידה
  • גובה היחידה 28 ס"מ בלבד
  • רמת רעש נמוכה החל מ-dB(A) 25
  • חלון שקוף לבדיקת בריכת הניקוז
  • אפשרות כניסת אוויר צח

דגם
תפוקת קירור
תפוקת חימום
דרוג אנרגטי